(Her er litt generell info om Skarvheimen.
Turrapporter finnes på siden under.)
 Skarvheimen

Fra Wikipedia,

Skarvheimen er området mellom

Jotunheimen og Hardangervidda , som ligger i Buskerud og strekker seg innover i Sogn og Fjordane . Det opprinnelige og mest brukte navnet på området er Nordfjella. Navnet Skarvheimen ble bestemt etter en avstemning i NRK i 1995.

Fjellområdet er tilgjengelig fra

Bergensbanen , riksveier og bussruter. Skarvheimen er rekreasjonsområde for hyttebeboere i Lærdal , Hemsedal , Hol , Ål og Gol .

Aurlandsdalen og Rallarvegen er kjente turmål.

I fjellområdet som fikk navnet Skarvheimen så sent som i 1995, er naturen svært variert. Fra Hemsedal i øst til Aurland i vest, fra

Tyin og Filefjell i nord til Hallingdal og Bergensbanen i sør fins alt fra brede daler og vide flyer til spisse tinder og stupbratte lier. Her møtes øst- og vestland i et mektig favntak.

Fra gammelt av gikk flere av de mest brukte ferdselsveiene mellom Østlandet og Vestlandet gjennom Skarvheimen. Den eldste gikk trolig over

Filefjell .

Lange turtradisjoner

DNT Oslo og Omegn ble tidlig oppmerksom på herlighetene i Skarvheimen, og i de første årbøkene kan en lese engasjerte artikler om fantastiske muligheter for vandrere og skiløpere i disse fjellstrøkene.

Noen overnattingssteder for turister fantes allerede før Turistforeningens tid, blant annet på gårdene langs Strandavatnet, i Aurlandsdalen og fjellstuene på Hemsedalsfjellet og Filefjell. Behovet for steder å overnatte for turistene var imidlertid stort, og i 1895 bygde DNT sin første turisthytte i området, Steinbergdalshytta, øverst i

Aurlandsdalen .

Etter at Bergensbanen ble åpnet i 1909, økte interessen for området nord for jernbanen, og i 1914 ble

Geiterygghytta reist. Fire år seinere var neste etappe nordover fullført med Iungsdalshytta .

Etter krigen kortet

Turistforeningen ned dagsetappene med selvbetjeningshyttene Bjordalsbu , Sulebu , Slettningsbu og Kongshelleren , i tillegg til Kljåen . En rekke private hytter i Aurlandsdalen og ellers i området er med på å dele opp etappene i lengder som også de mer makelige av oss burde finne passe.

Mest populære rute

Turen fra

Finse ned Aurlandsdalen , særlig nederste del Østerbø-Vassbygdi er sammen med sykkelturen ned Rallarvegen de virkelige klassikerne i området. Også turen tvers gjennom Skarvheimen fra Finse til Filefjell (eller andre vegen) er populær både sommer og vinter.

Gode startsteder

Finse , Aurlandsdalen, Storestølen, Hemsedalsfjellet og Filefjell.